Policy

Verksamheten och dess personal ska i alla avseenden uppfylla sina kunders krav på kvalitet. Kvalitet är det främsta innehållet i den tjänst som vi erbjuder. Våra arbetsledare utför kontinuerligt dokumenterade kvalitetskontroller hos alla kunder för att säkerställa kvaliteten.

Inom vår verksamhet utformar vi arbetssätt, metoder och transporter på ett sätt som prioriterar hänsynen till arbetsmiljö och yttre miljö. 

Vi arbetar med så ergonomiskt riktiga redskap som möjligt, allt för att underlätta för våra medarbetare. Arbetsmiljöarbetet innefattar även personalens välbefinnande, psykiska och fysiska hälsa samt trivsel på arbetsplatsen och med arbetskollegor.

Vi ska förebygga föroreningar genom att minimera kemikalieanvändningen och välja kemiska produkter utifrån miljöhänsyn. Vi ska också sortera och minska mängden eget avfall samt förbättra våra kunders avfallshantering genom att erbjuda våra tjänster och vår kompetens.

Arbetet skall planeras, ledas och följas upp på ett systematiskt sätt med hjälp av vårt verksamhets- system. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor skall hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Engagerade och välutbildade medarbetare som dessutom tar ansvar och samarbetar är förutsättningar för att få nöjda kunder och en bra arbetsmiljö samt en minimal miljöpåverkan. 

Ledningen har det övergripande ansvaret för verksamheten inklusive kvalitet, miljö och arbetsmiljö. I det dagliga arbetet har dock varje medarbetare ett personligt ansvar för kvalitet, hälsa och miljö. Detta innebär förutom att följa rutiner och instruktioner att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella störningar och förbättringsmöjligheter särskilt vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vår verksamhet är uppbyggd så att vi alltid uppfyller de författningskrav som vi är berörda av, t ex Miljöbalken och Arbetsmiljöverkets  anvisningar.

Vi strävar ständigt mot att förbättra vår verksamhet så att vi får både nöjdare medarbetare och kunder samt att vi minskar vår miljöpåverkan.

 

Kontakta oss

Bromma Fönsterputs AB

Kumla Gårdsväg 5
145 63 Norsborg
Telefon: 08-730 09 60
Fax: 08-730 09 70
Mail: info@brommafonsterputs.seWebbplatskarta

Medlem i Svenskt näringsliv

Medllem i Svenskt näringsliv, auktoriserad Serviceentreprenör av Almega, medlem i Branschorganisationen SFRO, kollektivavtal med Fastighets

Sök jobb hos oss!

Vi söker alltid kontakt med bra fönsterputsare som vill ha ett bra jobb på ett bra företag. Vi erbjuder avtalsenlig lön och god arbetsgemenskap!

Maila ditt CV till: info@brommafonsterputs.se

Boka din fönsterputs idag

Det är en bra idé att boka fönsterputsen i god tid. Du får putsen den tid du vill ha och har rena och fräscha fönster när solen tittar fram! Vänta inte - boka nu!

Ring 08-730 09 60 eller via mail: info@brommafonsterputs.se